تاریخچه کولیس

تاریخچه کولیس

در سال ۱۹۴۹ فردی به نام Mitutoyo اولین لیسانس ساخت کولیس را کسب کرد و تولید آن را در همان سال در کارخانه Mizonokuchi در شهر کاوازاکی ژاپن شروع کرد. در سال ۱۹۵۳ کارخانه آن به utsonomiya انتقال یافته و تولید انبوه آن شروع شد. در سال ۱۹۵۶ این فرد اولین کسی بود که موضوع استفاده از فولاد ضد زنگ را برای ساخت کولیس مطرح کرد. ۷ سال بعد در سال ۱۹۶۳ Mitutoyo بیش از یک میلیون کولیس تولید کرد. در همان سال تولید کولیس ساعتی آغاز شد و به دنبال آن کولیسهای دیجیتالی و سپس کولیسهای ضد زنگ که در مقابل آب و روغن مقاوم بودند تولید شد. کولیسهای heavy duty از سال ۱۹۶۱۱ ساخته شدند. می‌دانید که کولیسهایی که طول ۴۵۰mm و بیشتر را اندازه‌گیری می کنند به این نام می‌خوانند. امروزه کولیسهایی که طول ۲۰۰۰mmm را اندازه‌ می‌گیرند نیز تولید می‌شود. بدنه این نوع از کولیسها از فیبرهای کربنی می‌باشد تا سبک باشند و معضل بزرگ این کولیسها که سنگینی آنها می‌باشد را بدین‌گونه رفع کرده‌اند.

کولیسها بر دو نوع اند : ۱ : دیجیتال ۲ : ساده

۱) نوع دیجیتال آن اندازه ها را بر حسب میلی متر و اینچ با بیشترین دقت برایتان نمایش می دهد.

۲) نوع ساده آن برای اینچ دو دقت و میلی متر هم دو دقت اندازه ها را نمایش می دهد.

خط کش برحسب میلیمتر مدرج شده ورنیه دارای درجه بندی کوچکی است که اغلب شامل ۱۰ قسمت بوده و معادل ۹ میلیمتر است یعنی ۹ میلیمتر در روی خط کش کوچک‌تر است. با این نوع کولی یه آسانی می‌توانیم تا ۱٫۱۰ میلیمتر را اندازه بگیریم. دقت اندازه گیری کولیس از تقسیم کردن یک درجه خط کش به تعداد تقسیمات ورنیه به دست می‌آید.

برخی ا انواع کولیسها برای اندازه گیری عمق یک تیغه باریک دارند که به ورنیه متصل است و با آن حرکت می‌کند. اگر صفر ورنیه بر صفر خط کش منطبق باشد انتهای تیغه بر انتهای خط کش منطبق می‌گردد در صنعت برای اندازه گیری قطر گلوله و سیلندر و طول وسایل مختلف از انواع کولیس‌ها با بزرگی‌های مختلف استفاده می‌شود.